Met behulp van perslucht wordt het straalmiddel met kracht tegen het oppervlak aangeblazen. Het is een effectieve en economische werkwijze, er moeten wel maatregelen getroffen worden om het straalstof en grit op te vangen zodat deze niet in het milieu terechtkomen.