073-551 00 77            
 info@br-groep.com

Conditiescans

B&R Groep brengt op inzichtelijke wijze in kaart wat de huidige conditie is van uw eigendom of het object dat in uw beheer is. Op basis van uw wensen en eisen voert B&R Groep een uitgebreide inspectie uit, gebaseerd op de norm NEN 2767, waardoor u een volledig en accuraat beeld krijgt van de staat van uw silo’s, bedrijfsgebouwen, bedrijfshallen, parkeergarages, tanks, constructies, kozijnen en kunstwerken.

We stellen een overzichtelijke rapportage op. Daarin krijgt u een duidelijk beeld van de huidige conditie van uw objecten en de markt- en regioconforme prijzen die nodig zijn voor eventuele herstelwerkzaamheden.
In de rapportage is opgenomen:
• wat de huidige conditie van uw geselecteerde objecten is;
• wat de oorzaken van eventuele schades zijn;
• hoe u schades kunt voorkomen voor de toekomst;
• wat de herstel- en preventiekosten zijn.

Deze rapportages kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld de aan- of verkoop van panden, dan wel het opstellen van de jaarlijkse begrotingskosten ten behoeve het jaarlijks onderhoud. Ook krijgt u dankzij deze rapportage een goed inzicht in de conditie van uw silo’s, bedrijfsgebouwen, bedrijfshallen, parkeergarages, tanks, constructies, kozijnen en kunstwerken wanneer u zelf niet in de gelegenheid bent om uw panden te beheren of controleren.

Meer weten over de conditiescans van B&R Groep? Wij bespreken graag de mogelijkheden met u!