Privacybeleid
B&R Groep vindt uw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We leggen uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Persoonsgegevens
B&R Groep B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken, afhankelijk van de dienstverlening en functionaliteiten:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Curriculum Vitae
– Legitimatiegegevens
– Diploma’s
– Motivatiebrief
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Overige gegevens die u actief verstrekt in bijvoorbeeld  mailwisseling, persoonlijk of telefonisch contact, of in het contactformulier

Doeleinden
– Om via e-mail of telefonisch contact te leggen over de diensten die u hebt afgenomen.
– Om diensten te leveren die u hebt afgenomen.
– Om via de mail wijzigingen over onze dienstverlening te melden.
– Om nieuwsbrieven te sturen waarvoor u zich hebt aangemeld. Afmelden kan te allen tijde via de afmeldlink in iedere nieuwsbrief.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
– Om uw sollicitatie te verwerken.
– Om u aan te melden bij opdrachtgevers.
– Om u aan te melden voor cursussen of opleidingen.

(E-mail)berichten
Wanneer u e-mail- of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat wij deze berichten bewaren. Dit doen wij alleen om u goed van dienst te kunnen zijn, uw vragen te beantwoorden en/of uw verzoeken te verwerken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@br-groep.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens die wij verzamelen, bewaren wij niet langer dan noodzakelijk. De termijn hangt samen met het doel waarvoor we de gegevens hebben verkregen en eventuele wettelijke verplichtingen.

Derden
B&R Groep B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Cookies
B&R Groep B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen privacybeleid
Wij controleren regelmatig of we aan dit privacy statement voldoen. Wij zijn gerechtigd de inhoud ervan te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Daarom adviseren wij ons privacy statement regelmatig te bekijken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens-verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B&R Groep B.V. en hebt u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Toepadweg 6, te 5301 KA Zaltbommel. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. B&R Groep B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging
B&R Groep B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@br-groep.com.

Vragen?
Heeft u nog vragen over ons privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op: via tel. 073 5510077 of info@br-groep.com.