B&R GROEP EN DE MAATSCHAPPIJ;
B&R 4 KIDS PLAN

B&R 4 Kids Plan

Een steentje bijdragen aan de maatschappij, het leven van mensen net iets leefbaarder kunnen maken; ook B&R Groep heeft haar idealen. Met name Stichting KiKa en Stichting Make-A-Wish Nederland dragen wij een warm hart toe. Samen met u willen we de strijd aangaan om de genezingskans van kinderen met een verschrikkelijke ziekte, in dit geval kanker, te verhogen. Daarnaast willen we het leven van kinderen met een levensbedreigende ziekte draaglijker maken.

Kika doet voortdurend onderzoek naar de verhoging van de genezingskans, onder andere door de kwaliteit van behandelingen te verbeteren. Stichting Make-A-Wish Nederland vervult de grootste wens van kinderen met een levensbedreigende ziekte, wat voor deze kinderen een wereld van verschil betekent.

Kika Kinderenkankervrij Make-A-Wish Nederland

Van iedere opdracht doneert B&R Groep, ten name van onze opdrachtgevers, een percentage van de opdrachtsom aan minstens een van beide doelen. Samen met u dragen we zo een steentje bij aan onze maatschappij.