Bij het natstralen wordt aan het water een straalmiddel toegevoegd waardoor, naast het verwijderen van roest en verflagen, ook oppervlakte verruwing plaats vindt. Het mengsel van straalmiddel en water wordt door middel van waterdruk geïnjecteerd in een door een compressor voortgebrachte luchtstroom. Op deze wijze wordt het stofontwikkelingsproces tegen gegaan.