In de logistiek, industrie en bij parkeergelegenheden wordt steeds meer verlangd dat bij alle aspecten, welke op de werkvloeren uitgevoerd worden -vallend onder horizontaal transport, waaronder o.a. heftrucks, materiaalvervoer en voetverkeer- steeds meer een belijningstelstel wordt aangebracht voor de veiligheid van het personeel op de werkvloer.
Daarnaast worden hierbij opstalplaatsen en routes bepaald, waardoor ieder voorafgaand aan de toetreding van een bedrijf juist kan worden geïnformeerd wat de door het bedrijf gestelde eisen van toepassing is.

Bij belijningen wordt meestal uitgegaan in een door het bedrijf aangegeven kleurenpalet met belijningen van 10 – 12 cm. Bij opstelplaatsen worden meestal alle mobiele onderdelen gemarkeerd voor een eigen vaste plaats, waaronder heftrucks, paletwagens, karren, etc. Ook worden er opstalplaatsen van pallets, kratten, containers en andere niet verrijdbare onderdelen vastgelegd. Tevens worden er op de parkeerplaatsen de juiste markeringen aangebracht voor parkeren, routing en andere voorkomende onderdelen.

Deze grondmarkeringen en andere vormen van belijningen vervullen belangrijke functies in bedrijven en organisaties. Een veilige werkomgeving voor uw medewerkers, ondersteuning van uw werkprocessen, efficiënt gebruik van beschikbare ruimte en het handhaven van orde en netheid zijn enkele voorbeelden waar duidelijke belijning en grondmarkering een belangrijke rol kan vervullen.