Om valgevaar te voorkomen is bepaald (Arbeidsomstandighedenbesluit art. 3.16) dat op een dak en bij hoogteverschillen van daken onderling vanaf 2,5 m hoogte een deugdelijke valbeveiliging aanwezig moet zijn. Zoals een dakluik, ladderopstelplaats, ankerpunten met lijnsysteem of losse ankerpunten, hekwerk en (kooi)ladder(s).

Bij het ontbreken van dakbeveiliging kunt u als gebouweigenaar aansprakelijk worden gesteld wanneer er, bij werkzaamheden op of aan het dak, zich een ongeluk voordoet.
U kunt zich tegen dit alles beschermen door de juiste permanente valbeveiligingsvoorzieningen aan te brengen. Zo heeft u nooit te maken met personen die onveilig werkzaam zijn op uw dak, zonder dat u hiervan weet.

Vallen van hoogte is zonder meer de belangrijkste oorzaak en meest voorkomende ernstige van de ongevallen in Nederland. Zeker bij het uitvoeren van werkzaamheden op een dak is het plaatsen van een degelijke collectieve bescherming zowel een noodzaak als een wettelijke verplichting.

B&R en zijn personeel zijn gecertificeerd om verschillende dakbeveiligingssystemen aan te brengen, welke breed inzetbaar zijn. B&R kan de daksystemen aanbrengen op basis van uw eigen aangeleverde dak RI&E, daarnaast kunnen wij deze ook voor u verzorgen.

Voor het werken op hoogte zijn er diverse systemen.

Bij horizontale systemen kunt U denken aan dakankers, veiligheidslijnen en railsystemen waaraan een gebruiker zich kan koppelen. Deze worden merendeels toegepast op daken.

Wij leveren, monteren en keuren o.a. CE-gecertificeerde:

  • Dakankers
  • Ladders
  • Trappen
  • Kooiladders
  • Gevelladders
  • Diverse aluminium constructies
  • Hekwerken
  • Ladderopstelpunten
  • Ladderborging
  • Pictogrammen